رییس نظام پزشکی: نسخه نجومی نداریم!
رئییس سازمان نظام پزشکی گفت: اجرای مصوبه ممنوعیت اشتغال پزشکان به طور همزمان در بخش دولتی و خصوصی عملا با ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفته است اجرایی نخواهد شد. 
 
به گزارش ایرنا، علیرضا زالی روز شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های حوزه سلامت افزود: یکی از دلایل اصلی که بنده معتقدم این مصوبه اجرایی نخواهد شد این است که برای دولت، بار مالی دارد. 

وی تصریح کرد: بحث حوزه سلامت در قانون برنامه ششم توسعه پیگیری شد . در بند ب ماده ٨٩ به اشتغال همزمان پزشکان و دندانپزشکان اشاره شده است اما برای تحقق مصوبه ممنوعیت این اشتغال ، به زیرساخت، اعتبار و جلب اعتماد جامعه پزشکی نیاز است. 

وی ادامه داد: اکنون حدود یکسال است که جامعه پزشکی مطالبات قابل توجهی دارد و چنین تصمیم هایی عملا اجرایی نخواهد شد چون دولت برای پرداخت مطالبات با چالش روبه رو است و در چنین شرایطی چنین مصوباتی می تواند مشکلات بیشتری را همراه داشته باشد. 

زالی اضافه کرد: ما برای این موضوع با برخی از افراد صاحبنظر درابعاد حقوقی و فقهی مذاکراتی انجام دادیم و شورای نگهبان در نهایت برای این بند ایرادات قانونی گرفت و درخواست ابهام زدایی گرفت. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: این ایراد اساسی شورای نگهبان به مجلس رفت؛ ضمن اینکه نظر نظام پزشکی حذف کردن این بند است چون دولت برای پرداخت مطالبات مشکلات جدی دارد که اگر این مصوبه اجرا شود ، مهاجرت پزشکان از پیامدهای آن خواهد بود و این امر دانشگاه های علوم پزشکی را با کمبود پزشک مواجه می کند. 

زالی افزود: با اجرای مصوبه یاد شده، مردم نیز دچار چالش می شوند و این ابهام شورای نگهبان مجدد در مجلس وارد شد اما مجلس در این زمینه به حذف آن رای نداد و شرط شورای نگهبان راپذیرفت و براساس این شرط ، دولت مکلف است با تعرفه مناسب و با بودجه سنواتی آن را لحاظ کند و فکر می کنم این دستاوردی برای جامعه پزشکی است. 
 
زالی درباره وجود نسخه ٦ میلیارد تومانی گفت: این موضوع را اصلا قبول نداریم. ما نسخه نجومی نداریم و با این موضوع مخالفم اگر هم هست چرا شما بررسی نکردید؟