ایران ادعاهای جدید مقامات بحرینی را رد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای جدید مسؤولان بحرینی در خصوص ارتباط كشورمان با مسايل داخلی بحرين را بی اساس دانست. 

کانال تلگرامی سخنگو نوشت: بهرام قاسمی افزود: حاكمان بحرين كه عاجز از حل و فصل مسايل داخلی خود و پاسخ مناسب به مطالبات مدنی و مسالمت جويانه شهروندانشان هستند هر از چندی اعتراضات مردم كشورشان را به جمهوری اسلامی ايران نسبت می دهند؛ بديهی است فرافكنی روش مشترك همه نظامهای سربكوبگری است كه با مردم خود دچار مشكل می شوند. اين روش هيچگاه كمكی به حل بحرانها نخواهد كرد.

قاسمی به دولت بحرين توصيه كرد بجای توسل به روشهای منسوخ و اصرار بر رويكرد امنيتی، تلاش كند با صداقت و عدالت و رعايت اصول اخلاقی با مردم خود رفتار كند.