موصل؛ فرار شهروندان عراقی از چنگ داعش (عکس)

موصل؛ فرار شهروندان عراقی از چنگ داعش (عکس)