مردان برتر گل منهای نقطه پنالتی
صعود طارمی و کاوه در جدول گلزنان واقعی
بی تردید گلهای از روی نقطه پنالتی، در آقای گل شدن بازیکنان سهمی واقعی دارند؛ اما جدول مجازی زنندگان گلهای پنالتی، عیار گلهای مهاجمان را بهتر مشخص خواهد کرد.

به گزارش "ورزش سه"، مرور این جدول نشان می دهد که مهاجمان برتر گل در شرایطی که نقطه پنالتی را از این تعداد گل حذف کرده ایم ،چقدر خود را در شرایط گلزنی در شرایط واقعی قرار داده اند. البته گل زدن از روی نقطه پنالتی هم هنر می خواهد چرا که اگر مهدی طارمی سال گذشته پنالتی هایش را خراب نمی کرد و پنالتی زن برتر تیمش باقی می ماند، سال گذشته 7 گل و امسال 5 گل بیشتر داشت !

1-مهدی طارمی12 گل(بدون پنالتی)
2-مرتضی تبریزی9 گل(بدون پنالتی)
3-ساسان انصاری8(+ 5 پنالتی)
4-گاودین منشا8(2+پنالتی)
5-بیت سعید8(1+پنالتی)
6-فرزاد حاتمی8(بدون پنالتی)
7-محمد قاضی7(2+ پنالتی)
8-لوسیانو پریرا 7(1+پنالتی)
9-کاوه رضایی 7(بدون پنالتی)