پاسخ محسن چاوشی به ماجرای احسان علیخانی
محسن چاوشی به دنبال حواشی ایجاد شده بعد از صحبت‌های احسان علیخانی در برنامه سه ستاره در اینستاگرامش واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، چاوشی نوشت:

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

رفتارهای اجتماعی بخشی از هویت درونی آدم‌هاست که در گذر زمان ردی از آنها در تاریخ می‌ماند. پاک کردن آنها از ذهن آدم‌ها غیرممکن و ساختن ذهنیت مثبت (با وجود همه اشتباهات و ضعف‌های گاه و بی‌گاه)، مهم‌ترین بخش از رسالت آدم‌هایی‌ست که جریان‌های اجتماعی از خروجی آنها اتفاق می‌افتد.

احسان علیخانی یکی از آن آدم‌هایی‌ست که ناخواسته اشتباهاتی را داشته که سوءتفاهماتی را باعث شده است. ولی جریان‌های خیرخواهانه احسان، از اتفاقاتی‌ست که همیشه خواهد ماند .روزهای انتهایی سال را به کام هموطنانمان تلخ نکنیم و با هم، برای هم لبخند به بار آریم.

کام تان عسل