تلاش تجمع کنندگان بیرجندی برای ممانعت از برگزاری نماز جمعه بی‌نتیجه ماند
تلاش تجمع کنندگان بیرجندی برای ممانعت از برگزاری نماز جمعه بی‌نتیجه ماندبعد از چند روز سرانجام بعضی روحانیون بیرجندی که در اعتراض به استاندار خراسان جنوبی تحصن کرده بودند به تحصن خود پایان دادند.

به گزارش ایلنا،در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که آیت‌الله وحید خراسانی از این حرکت حمایت کرده است که امروز این مرجع تقلید رسما این شایعه را تکذیب کرد.

از سویی دیگر در حالی که تجمع کنندگان به دنبال آن بودند که مراسم نماز جمعه را تعطیل کنند این روش  نتیجه نداد و  روز جمعه بعضی از ائمه جمعه برای اقامه نماز جمعه در محل این برنامه‌ها حاضر شدند.

با این حال حضور ائمه جمعه با اعتراض این افراد مواجه شد.