کور شدن دختر 25 ساله در چهارشنبه سوری مهاباد
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد گفت: 25 مصدوم تا ساعت 23:15 سه شنبه شب به این بیمارستان مراجعه کردند.

امید صادق امیری سه شنبه شب در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: در حوادث چهارشنبه سوری شهرستان مهاباد 24 مصدوم جراحت سطحی داشتند که بصورت سرپایی مداوا شدند اما متاسفانه یک دختر 25 ساله به علت تخلیه چشم، یکی از چشم های خود را از دست داد و برای جراحی به تبریز منتقل شد.

وی افزود: تا کنون قطع شدگی اعضا یا سوختگی قابل توجه در بین 24 مصدوم مراجعه کننده به بیمارستان نبوده و این مصدومان به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.