هوای اصفهان ناسالم شد
کیفیت هوای اصفهان امروز (چهارشنبه) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس اعم از کودکان، بیماران و کهنسالان قرار دارد.

به گزارش ایرنا، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی هوا و طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان از 24 ساعت گذشته تاکنون عدد 103 (AQI) را نشان می دهد.

بر این اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمد آباد 106، بلوار دانشگاه 93، خیابان رودکی 101، میدان امام حسین 104، چهارباغ خواجو 107 و بزرگراه خرازی 106 (AQI) اعلام شده است.
همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 92، شاهین شهر 90، مبارکه 92 و نجف آباد 67 (AQI) گزارش شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز تحلیل نقشه های هواشناسی را بیانگر عبور امواج ناپایدار ضعیف از استان اعلام کرد.

بر این اساس آسمان دراکثر نقاط استان غبار آلود گاهی افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید و بارش های رگباری پراکنده در استان پیش بینی می شود.
دمای هوا طی 24 ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.