asriran.com ******************
آغاز رسیدگی صلاحیت داوطلبان شوراها از فردا
رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز گذشته در هیات های اجرایی به پایان رسید.

به گزارش فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز گذشته در هیات های اجرایی به پایان رسید.

طبق جدول زمانبندی صورت جلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیات نظارت شهرستان در روز جاری یعنی پنجشنبه 24 فروردین ماه ارائه می شود.

هیات نظارت شهرستان نیز 7 روز یعنی از 25 الی 31 فروردین ماه فرصت دارد در خصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده اند اعلام نظر کند.

مراتب تایید یا رد صلاحیت اولیه داوطلبان انتخابات شوراها پس از دریافت نظر هیات نظارت شهرستان در روز 2 اردیبهشت ماه توسط فرمانداری های کشور اعلام می شود.