asriran.com ******************
راجرز، وطنخواه، استانکو، پروین، قطبی و برانکو
شش مربی که پرسپولیس را قهرمان کردند

برانکو در بین مربیان پرسپولیس که این تیم را به عنوان قهرمانی در تاریخ لیگ کشور رسانده اند نفر ششم است.


به گزارش "ورزش سه"، 10 قهرمانی پرسپولیس را در تاریخ لیگ ایران، آلن راجرز انگلیسی، بیوک وطنخواه، استانکو، علی پروین، افشین قطبی و برانکو به دست آورده اند.

 


*آلن راجرز :قهرمانی لیگ دوم منطقه ای ولیگ اول تخت جمشید-1350 و1352

 

امتیازات: 39 امتیاز در 14 بازی  لیگ دوم منطقه ای  و52 امتیاز در 22 بازی لیگ اول تخت  جمشید

 

*لقب: چرچیل  

 

*عملکرد ویژه : ثبت تنها یک باخت در 2 دوره لیگ


*بهترین نتیجه : برد 8-0 برابر تاج نوشهر وبرد 6-0 برابر استقلال


*بدترین نتیجه : باخت 1-0 برابر تاج مسجد سلیمان

 

 

 

*عزت الله وطنخواه:قهرمان لیگ سوم تخت جمشید با پرسپولیس-1354

 

*امتیازات: 24بازی و50 امتیاز (در 6بازی اول همایون بهزادی هدایت پرسپولیس را عهده دار بود)


*لقب: آقا بیوک


*عملکرد ویژه: 24 بازی بی شکست


*بهترین نتیجه: برد 2-0 برابر استقلال


*بدترین نتیجه: تساوی با تیم ته جدولی برق

 

 

 

 

*استانکو پوکله پویچ:قهرمان لیگ های پنجم وششم آزادگان-1374 و1375

 

*امتیازات : 18 بازی و41 امتیاز در لیگ پنجم آزادگان(12 بازی دیگر یورگن گده مربی بود)


26 بازی و52 امتیاز در لیگ ششم آزادگان(4بازی آخر را حمید درخشان سرمربی بود)


*لقب:-

*عملکرد ویژه: ثبت 2 عنوان قهرمانی متوالی در لیگ برتر در حالی که از 60 بازی 2 دوره تنها 44 بازی در خدمت پرسپولیس بود با این حال هر 22 قهرمانی پرسپولیس با حضور او ثبت شد!


*بهترین نتیجه : برد 5-0 برابر شموشک نوشهر


*بدترین نتیجه: باخت 2-1 برابر بهمن

 

 

 


*علی پروین:قهرمان لیگ هشتم آزادگان،قهرمان لیگ نهم آزادگان وقهرمان لیگ اول حر فه ای-سالهای 1377 وسال 1378 وسال 1380

 

*امتیازات:61 امتیاز در 27 بازی لیگ  هشتم آزادگان


54 امتیاز در 26 بازی لیگ نهم


49 امتیاز در 26 بازی لیگ اول حرفه ای


*لقب خاص: سلطان


*عملکرد ویژه: ثبت 14 برد متوالی در لیگ هشتم وانجام 33 بازی بی شکست در سالها 77 وو78

 

*بهترین نتیجه: برد 4-0 برابر پاس


*بدترین نتیجه: باخت 3-0 برابر نفت آبادان

 

 

 

*افشین قطبی قهرمان لیگ هفتم حرفه ای با پرسپولیس-1386

 

*امتیازات: 65 امتیاز در 34 بازی


*لقب خاص: امپراتور


*عملکرد ویژه: پرسپولیس در 16 بازی ابتدایی لیگ شکست نخورد ودر کل مسابقات تنها 3 هفته از 344 هفته صدرنشین  نبود .


*بهترین نتیجه: برد 5-0 برابر شیرین فراز


*بدترین باخت: باخت 4-1 برابر استقلال اهواز

 

 

 

*برانکو قهرمان لیگ شانزدهم حرفه ای-1395

 

*امتیازات: 62 امتیاز در 26بازی


*لقب خاص: پروفسور


*عملکرد ویژه: ثبت رکورد بیش از 2 امتیاز میانگین وداشتن امتیاز بهترین مربی تاریخ لیگ برتر (از حیث میانگین)


*بهترین نتیجه: برد 3-0 برابر تراکتور سازی در تهران


*بدترین نتیجه: باخت 2-0 برابر نفت تهران و4-2 برابر سپاهان