ایران، روسیه و ترکیه سند ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را بررسی کردند
جزئیات سند ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در کنفرانس سوری آستانه بررسی شد.

به گزارش ایرنا، این نشست امروز (پنجشنبه) با حضور حسین جابری انصاری، الکساندر لاورنتیف و سدات اونال رئیسان هیات های اعزامی سه کشور به کنفرانس بین المللی سوریه در پایتخت قزاقستان برگزار شد.

در مذاکرات هیات های سه کشور به ریاست جابری انصاری و اونال معاونان وزارت خارجه ایران و ترکیه و همچنین لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه که بیش از چهار ساعت طول کشید، جزئیات سند «مناطق کاهش تنش» در کانون رایزنی قرار داشت. 

هیات های سه کشور در ادامه نشست های خود همچنین برای آخرین هماهنگی های لازم درباره اسناد کنفرانس آستانه 4، برنامه نهایی نشست عمومی و پایانی مذاکرات آستانه، گفت وگو و رایزنی خواهند کرد. 

براساس برنامه اعلام شده، نشست عمومی کنفرانس سوری آستانه عصر امروز آغاز خواهد شد.
چهارمین دور مذاکرات دو روزه سوری در ادامه ابتکار ایران، روسیه و ترکیه دیروز با حضور هیات های دولتی و نمایندگان مخالفان، دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، هیات نظارتی آمریکا، اردن و کشور میزبان آغاز شد.