ظريف وارد كابل شد (+عکس)
وزير خارجه ايران پس از ورود به كابل مورد استقبال آقاي انديشه معاون وزير خارجه افغانستان قرار گرفت.

ظریف در این سفر  با صلاح الدين رباني وزير خارجه دیدار و گفتگو کرد.

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در ملاقات با صلاح الدين رباني بر مبارزه با گروههاي تروريستي تاكيد كرد و گفت : ما تروريست خوب و بد نداريم و كشورها بايد با  همكاري با يكديگر با گروههاي تروريستي مبارزه نمايند و مرزهاي كشورها امن  گردد و گروههاي تروريستي نتوانند به امنيت كشورها ضربه بزنند.

دكتر ظريف در خصوص همكاري هاي اقتصادي در قالب يك بسته كامل همكاري هاي اقتصادي كه تدوين شده تاكيد كردند. دكتر ظريف بر همكاري در خصوص كشت جايگزين در افغانستان تاكيد كردند. وزير امور خارجه كشورمان بر لزوم همكاري و به نتيجه رسيدن موضوع آب تاكيد و حل اين مشكل را به نفع محيط زيست دو كشور ناميدند. در ادامه ايشان بر حل مشكلات مرزي و ترددي جهت تسهيل رفت و آمد تاكيد كردند.

صلاح الدين رباني وزير امورخارجه افغانستان نيز بر افزايش همكاريدو كشور بر مبارزه با تروريست و همكاري هاي اقتصادي، تكميل پروژه چابهار، تكميل پروژه هاي راه و آهن و شروع كميته هاي همكاري هاي اقتصادي تاكيد كرد. صلاح الدين رباني از كمك هاي جمهوري اسلامي ايران به آوارگان و مهاجرين افغاني تشكر و قدرداني كرد.

وزير امورخارجه كشورمان در ادامه ديدار رسمي از افغانستان با اشرف غني رئيس جمهور افغانستان ملاقات و در خصوص موضوعات دو جانبه، منطقه اي و بين المللي گفتگو كرد.