كدام استانها بیشترین تخلفات رانندکی حادثه ساز را دارند؟
كدام استانها بیشترین تخلفات رانندکی حادثه ساز را دارند؟در طول سال گذشته، برخورد با مجموع تخلفات درون شهري در سطح كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزديك به ٤درصد، رشد داشته است.اين درحالي است كه برخورد با تخلفات حادثه ساز برون شهري يعني جاده ها ٣ درصد كاهش يافته است.

به گزارش عصر ایران رئيس مركز اجراييات پليس راهور ناجا در گفت و گو با سايت راهور ضمن اعلام اين خبر،گفت:"در بين علت تصادفات، بعضي تخلفات حائز اهميت بوده اند كه همكاران اخطاريه نويس و كارشناسان متخصص برخورد با تخلفات، ٢٠ تخلف را مهم تر از بقيه در نظر گرفته اند. اين تخلفات در حوزه پليس راهور به تخلفات حادثه ساز معروف شده اند و شامل نمره منفي مي شوند."

سرهنگ كرمي اسد در ادامه توضيح داد:"در مدت سال ٩٥ برخورد با تخلفات حادثه آفرين، ٣درصد كمتر شده است. اما اين به اين معني نيست كه كنترل و نظارت پليس نسبت به تخلفات حادثه ساز رانندگان كمتر شده بلكه رانندگان در جاده ها نسبت به اين نوع تخلفات حساس تر شده و كمتر مرتكب اين نوع تخلفات شده اند."

او در اين باره گفت:"آمار كلي سال ٩٥ نشان مي دهد، از نظر فراواني برخورد با تخلفات"حادثه ساز" برون شهري رتبه اول متعلق به  شمال استان فارس است."

به گفته رئيس مركز اجراييات پليس راهور، استان خوزستان، خراسان رضوي،گيلان و آذربايجان غربي نيز به ترتيب در مقام هاي دوم، سوم،چهارم و پنجم تخلفات حادثه ساز حوزه جاده ها در سال گذشته قرار گرفته اند.

كدام استانها بیشترین تخلفات رانندکی حادثه ساز را دارند؟

سرهنگ كرمي اسد با اشاره به اينكه تخلفات حادثه ساز درون شهري در مدت سال ٩٥، ٤ درصد رشد داشته، گفت:" اين رشد دليل بر اين نيست كه تخلفات حادثه ساز در بين رانندگان بيشتر شده بلكه دليل آن توسعه تجهيزات ثبت تخلفات در داخل شهرها از جمله دوربين ها است."

به گفته رئيس مركز اجراييات پليس راهور استان هايي كه بيشترين برخورد و كنترل تخلفات حادثه ساز درون شهري طي سال ٩٥ در آنها وجود داشته، به ترتيب، تهران بزرگ، خراسان رضوي، خوزستان، فارس و البرز هستند.