ماکرون رئیس جمهور فرانسه شد
امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد اسبق فرانسه با کسب حدود ۶۶ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شد.

به گزارش تسنیم، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که امانوئل ماکرون،  وزیر اقتصاد اسبق فرانسه با کسب حدود 66 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شد.

لوپن نیز در دور دوم انتخابات توانست 34 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که یکشنبه 3 اردیبهشت برگزار شد ماکرون، بانکدار پیشین طرفدار اتحادیۀ اروپا و وزیر اقتصاد اسبق، 23.54 درصد آراء و لو پن 22.33 درصد آراء را به دست آورد.

ماکرون که از وی به‌عنوان سیاست میانه گرا یاد می‌شود، قصد دارد به سیاست‌های فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری فعلی این کشور از جمله  حذف برنامه‌های نظارتی دولت بر اقتصاد و تعمیق روابط با اتحادیۀ اروپا ادامه دهد.