شکاری به روستوف پیوست
بازیکن جوان تیم فوتبال سایپا با عقد قراردادی رسما به تیم فوتبال روستوف روسیه اضافه شد.

به گزارش ایسنا، رضا شکاری بازیکن تیم ملی جوانان و باشگاه ذوب آهن با عقد قراردادی ۵ ساله رسما به تیم فوتبال روستوف ملحق شد.