حمید ابوطالبی: برجام 2 دشمن دارد
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توئیتر خود خطاب به مخالفان دولت نوشت: برجام دو دشمن دارد.

به گزارش ایستا، حمید ابوطالبی در یادداشتی در صفحه توئیتر خود نوشت : برجام،چه خوب باشدچه بد، دودشمن دارد؛‌ترامپ وشما  تفاوت درعدم صداقت بامردم است؛ ترامپ می‌خواهدآن راپاره کند وجنابعالی ازترس عدم رای مردم اجرا!

حمید ابوطالبی: برجام 2 دشمن دارد