ستاد انتخابات: الزامی برای رای دادن در هر دو انتخابات وجود ندارد
 ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 15 اعلام کرد: رای دهندگان هیچ الزامی برای رای دادن در هر دو انتخابات جاری ندارند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: اعضای شعب و نمایندگان فرماندار توجه کنند با توجه به همزمانی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، رای دهندگان هیچ الزامی برای رای دادن در هر دو انتخابات جاری را ندارند و مخیرند بنا به تشخیص در هریک از انتخابات جاری نسبت به رای دادن اقدام کنند، مقتضی است اقدام مغایر صورت نپذیرد.