20 هزار مشهدی در ساعات اولیه رای دادند

فرماندار مشهد گفت: در ساعات اولیه اخذ رای در شهرستان مشهد بیش از 20 هزار استعلام مراجعه برای رای دادن صورت گرفته است.

رحیم نوروزیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساعت 8 صبح همه شعب شهرستان مشهد مستقر شدند، در مجموع 1532 شعبه در مشهد و بعلاوه دو شعبه عشایری داریم که از این تعداد 1170 شعبه در سطح شهر مشهد، 57 شعبه در ملک آباد، 75 در بخش رضویه و  230 شعبه در بخش مرکزی مستقر شدند.

رییس هیان اجرایی انتخابات شهرستان مشهد یادآور شد: در تعداد اندکی از شعب کار با اندکی تاخیر آغاز شده که مشکل آنها برطرف شده و انتخابات بدون اشکال در حال برگزاری است.

وی تاکید کرد: طبق قانون 10 ساعت مهلت اخذ رای است، قاعدتا به تشخیص وزیر کشور در صورت ضرورت این مدت تمدید و بعد از اتمام زمان اخذ رای، شمارش آرا آغاز خواهد شد.