هنرمندان و چهره‌های سرشناس در صف رای‌گیری (+عکس)
هنرمندان، ورزشکان و چهرهای سرشناس فرهنگی نیز در کنار مردم در صف های طولانی برای رای گیری منتظر ماندند و در انتخابات شرکت کردند.