اس ام اس تبریک روز قلم
تبریک روز قلم
 
قلم زبان خداست قلم امانت آدم است قلم ودیعه عشق است هرکسی را توتمی است و قلم توتم من است و قلم توتم ما.

________________________________


به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم

________________________________

روز نورانیت علوم الهی مبارک باد!

________________________________

قسم به نخستین خطی که از نگاه قلم، تا افق ناپیدای آفرینش کشیده شد! روز قلم مبارک

________________________________

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می­تراود! روز قلم مبارک

________________________________

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را

________________________________ 

قلمى را كه درد مى كند كه از جبر زمانه كمرش شكسته و دست و بالش را بسته اند اما با جوهره ى وجودش تا آخرين لحظه بي مزد و منت برايتان نقش خيال مى زند تا براى دقايقي ذهنتان را درگير كند دوست بداريد و دوست تر بداريد كسي را كه قلم به دست مى گيرد تا معجزه اي كند به نام دلنويس روز قلم بر عزيزان هم قلم مبارك

________________________________ 

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می­تراود! روز قلم مبارک