فرانسه پیمان مبارزه با تروریست های خارجی را تصویب کرد
فرانسه پیمان شورای اروپا مبنی بر تحریم و مجازات «تروریست های خارجی» که در اکتبر 2015 تصویب و از یکم ژوئیه 2017 به صورت رسمی قابل اجرا می شود را امروز (پنج شنبه) تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، این پیمان یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری از تروریسم است که به فهرست فعلی جرایم جنایی برای برخی اقدام ها شامل «شرکت عامدانه در یک گروه تروریستی» و «پذیرش آموزش برای تروریسم» اضافه می شود.

عزیمت به خارج از کشور با اهداف تروریستی و یا تامین مالی و سازماندهی اینگونه سفرها از دیگر محورهایی بشمار می رود که در این پروتکل الحاقی بر آن تاکید شده است.

پاریس هشتمین کشور اروپایی است که پیمان مبارزه با تروریسم های خارجی را تصویب می کند و پیشتر آلبانی، بوسنی و هرزگوین، دانمارک، ایتالیا، لتونی، موناکو و مولداوی این پیمان را تصویب کرده بودند.

شورای اروپا از دیگر دولت های 39 عضو این شورا که تاکنون پیمان مبارزه با تروریست خارجی را تصویب نکرده اند، خواسته است که هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کنند.

دبیرکل شورای اروپا در اکتبر 2015 در زمینه پیمان یاد شده گفته بود: برای نخستین بار در قوانین بین المللی، ما ابزاری که اولین زمینه های اقدامات تروریستی را جریمه می کند، کسب کرده ایم.