بیا تو نترس دات کام! (طنز)
ستون طنز روزنامه شهروند به راه اندازی سامانه الکترونیکی اعزام به خدمت مشمولان سربازی واکنش نشان داد.

بیا تو نترس دات کام! (طنز)