ساکت ترین اتاق جهان (+عکس)
ساکت‌ترین اتاق جهان را ببینید که در آن، صدای جریان خون شنیده می‌شود.

برخی افراد دوست دارند در جایی از جهان زندگی کنند که کمترین سر و صدا را دارد و در آرامش بتوانند با تمرکز کارهای مورد علاقه خود را انجام دهند و شاید فکر کنید بتوان در ساکت‌ترین اتاق جهان این کار را انجام داد.

ساکت ترین اتاق جهان با درجه صداى منفى ۹ دسیبل، به قدری بى صداست که در آن صدای جریان خون شنيده می‌شود. این سکوت می‌تواند توهم زا باشد و طولانی ترین زمانی که کسی در آن دوام آورده ٤۵ دقیقه است.

ساکت ترین اتاق جهان (+عکس)ساکت ترین اتاق جهان (+عکس)