ربیعی، در وزارت کار باقی ماند
علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در پایان پنجمین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، رای‌گیری از نمایندگان انجام شد.

بر این اساس علی ربیعی توانست با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس، فعالیت خود در دولت دوازدهم را نیز ادامه دهد.