استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم تغییر خواهند کرد؟
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: عملکرد استانداران و فرمانداران مورد مطالعه قرار گرفته است و با نظر وزیر کشور بازنگری‌ها انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییر استانداران و فرمانداران در دوره جدید تصدی رحمانی‌فضلی بر وزارت کشور، اظهار داشت: حتما بازنگری در این مسئله داریم اما نمی‌گویم که نتیجه این بازنگری‌ها الزاما تغییر است.

وی ادامه داد: عملکرد استانداران و فرمانداران مورد مطالعه قرار گرفته است و با نظر وزیر کشور بازنگری‌ها انجام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ از زمان رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت از جمله وزیر کشور، برخی منابع خبری از احتمال تغییر برخی استانداران خبر دادند.