asriran.com ******************
داروغه‌زاده تکذیب کرد/ به بنیاد فارابی نمی‌روم
 داروغه‌زاده خبر رفتنش به بنیاد سینمایی فارابی را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تغییر در مدیران سازمان سینمایی و رفتن ابراهیم داروغه‌زاده از سازمان سینمایی به بنیاد سینمایی فارابی شنیده شد.

ابراهیم داروغه زاده با تکذیب این خبر و رد این شایعه گفت: وقتی قبول کردم علیرغم مشکلات و سختی‌های قابل پیش‌بینی مسئولیت نظارت و ارزشیابی را بپذیرم این شایعات برای من جنبه شوخی دارد. تا آخرین روزی که در سازمان سینمایی باشم در همین مسئولیت خواهم ماند.