تصاویری از محل انفجار امروز کابل در نزدیکی سفارت آمریکا (فیلم)
تصاويري از محل انفجار امروز در منطقه تجاري شلوغي در قلب کابل نزديک سفارت آمريکا.در اين انفجار 5 نفر کشته شدند.منبع: خبرگزاری صداوسیما