asriran.com ******************
استناد کیهان به نقل قول محسن رضایی در باره نگاه شهیدمطهری به ابراهیم یزدی
کیهان در واکنش به سخنان علی مطهری در دفاع از ابراهیم یزدی به جمله ای از محسن رضایی استناد کرد.

این روزنامه نوشت:

آقای محسن رضایی نقل می‌کندکه چند روز به پیروزی انقلاب مانده بود و ما به خانه امام رفتیم تا با ایشان دیدار کنیم. از دور شهید مطهری را دیدم. با هم صحبت کردیم و در ادامه ایشان به من گفت: آقای رضایی من می‌خواهم بروم پیش امام و به ایشان بگویم مراقب «منهائیون» باشند. 

از ایشان سوال کردم «منهائیون» چه کسانی هستند؟ به سمت چپ من اشاره کرد. دیدم دکتر یزدی معاون آقای بازرگان در دولت موقت است. ادامه دادند؛ کسانی که می‌گویند «اسلام منهای روحانیت». 

اولین بار بود این اصطلاح را می‌شنیدم. از آن موقع تاکنون بارها و بارها به این نکته که آقای مطهری چه حرف حکیمانه‌ای زده است، پی برده‌ام.