این قلعه شنی رکورد جهانی را شکست (+عکس)
قلعه شنی با ارتفاع 55 فوت در آلمان برای رکورد جهانی خبز برداشته است.

19 مجسمه ساز ماهر آلمانی با همکاری یکدیگر و استفاده از 4 هزار تن شن، یک قلعه شنی به ارتفاع 55 فوت ساخته‌اند که مکان‌های معروف نقاط مختلف جهان را نمایش می‌دهد و قصد دارند با آن رکورد جهان را برای بلندترین قلعه شنی جهان بشکنند.

این تیم 19 نفره زمان 3 هفته را در شهر غربی آلمان به نام دویسبورگ سپری کردند تا این قلعه 16 متری را بسازند و در آن مجسمه ابوالهل در مصر، پل ریالتوی ونیز و خیلی از مکان‌های دیگر در جهان را نشان دهند.

گفتنی است، رکورد قبلی قلعه‌های شنی متعلق به سازه‌ای بود که 14 متر ارتفاع داشت و در هند ساخته شده بود.