یک زن، وزیر دفاع هند شد (عکس)
رویترز نوشت: خانم "نيرمالا سيثارامان" به عنوان وزیر دفاع جدید هند معرفی شد. او قبلا وزیر بازرگانی بود

یک زن، وزیر دفاع هند شد (عکس)