حضور کوسه در خیابان های هیوستون تگزاس! (عکس)
کوسه در خیابانهای هیوستون تگزاس آمریکا پس از سیل و طوفان شدید مشاهده شد!

به گزارش فردا، کوسه در خیابانهای هیوستون تگزاس آمریکا پس از سیل و طوفان شدید مشاهده شد!

حضور کوسه در خیابان های هیوستون تگزاس! (عکس)