دانشگاه؛ یکی از هزار مسیر موفقیت

عصر ایران- کنکوری‌ها منتظر اعلام نتایج انتخاب رشته خود هستند. نتایجی که به زودی اعلام می‌شود. آنهایی که قبول می‌شوند راهی دانشگاه شده و مسیر خود را آنجا جستجو می‌کند. آنهایی که قبول نمی‌شوند اما بدانند دانشگاه تنها پله موفقیت نیست.

هستند بسیاری از کسانی که به دانشگاه رفتند اما امروز در دسته ناموفق‌ها تعریف می‌شوند و چه بسیار کسانی که به دانشگاه نرفتند و امروز موفق هستند.

قطعا بسیاری از کسانی که به دانشگاه می‌روند می‌توانستند مکانیک برجسته‌ای شوند یا یک بازاری موفق باشند. متاسفانه دانشگاه کعبه آمال بسیاری از دانش آموزان ایرانی است. آنها تنها راه موفقیت را دانشگاه می‌دانند در حالی که موفقیت هزاران مسیر باز و هموار دارد که یکی از آنها دانشگاه است.

استعداد خود را بشناسیم و مسیر آینده زندگی‌مان را پیدا کنیم.