ژول ورن را در جزیره ببینید (+عکس)
نام این نقاشی «ژول ورن در جزیره» است که باید ژول ورن را در آن با چشم مسلح دید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هنری وجود دارد که شکل‌ها را به هم می‌ریزد و به راحتی نمی‌توان چیز مد نظر شخصی را در آن پیدا کرد مگر اینکه چشم مسلح داشته باشید، درست مانند این نقاشی.

نام این نقاشی ژول ورن در جزیره است. بدون استوانه استیل، فقط یک جزیره می‌بینید اما به محض گذاشتن لوله، ژول ورن ظاهر می شود.

این هنر را به نام آنامورف یا به هم ریختگی می شناسند.

ژول ورن را در جزیره ببینید (+عکس)