برداشت خرما در نخلستان های خوزستان (عکس)
 عصرایران - اردوی عکاسی موسسه بیان میراث خوزستان برای عکاسی از برداشت خرما از نخیلات روستاهای شادگان برگزار شد. عکاس های زیر را صادق بوعذار عکاسی کرده است. کشاورزان در روستای عبودی منطقه فلاحیه شادگان در این فصل سال رطب و خارک برداشت می کنند. نخیلات شادگان با چالش خشکسالی و کم آبی روبه رو هستند اما همچنان کشاورزان به بهبود شرایط و برداشت محصول بهتر امیداورند.

عکس: صادق بوعذار