تبریک توییتری دستیار ویژه رییس‌جمهور به یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان
شهین‌دخت ملاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی در صفحه شخصی خود در توییتر ‎ به مرضیه، قربانی اسیدپاشی اصفهان که به تازگی ازدواج کرده است تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، شهین‌دخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی در صفحه شخصی خود در توییتر ‎ به مرضیه، قربانی اسید پاشی اصفهان که به تازگی ازدواج کرده است تبریک گفت.

تبریک توییتری دستیار ویژه رییس‌جمهور به یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان