خودروی ارتش عراق در حال برداشتن تصویر مسعود بارزانی در ورودی کرکوک (عکس)

در عکس زیر خودروی سنگین وابسته به ارتش عراق را مشاهده می نمایید که در حال برداشتن تصویر بزرگ مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در ورودی جنوبی شهر کرکوک است.

 

خودروی ارتش عراق در حال برداشتن تصویر مسعود بارزانی در ورودی کرکوک (عکس)