پیوند قلب مصنوعی در قزاقستان

شرکت فرانسوی کارما، پیوند قلب مصنوعی در بدن بیماری در قزاقستان را موفقیت آمیز خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت فرانسوی کارما، پیوند قلب مصنوعی در بدن بیماری در قزاقستان را موفقیت آمیز خواند.

شرکت فرانسوی کارما روز دوشنبه از پیوند موفقیت آمیز قلب مصنوعی در قزاقستان خبر داد. به گفته این شرکت، عمل پیوند قلب مصنوعی به وسیله مرکز ملی تحقیقات جراحی قلب در آستانه انجام گرفته است. فعالیت های کارما برای ساخت قلب مصنوعی، پس از مرگ اولین بیماری که قلب مصنوعی این شرکت را دریافت کرده بود، متوقف شده بود.