فریب نخوریم/ دام ترامپ برای جنگ ایران و عربستان سعودی

عصر ایران - بحران در روابط ایران و عربستان سعودی روز به روز بیشتر می شود و به سمت برخورد نظامی حرکت می کند. این بدترین اتفاق ممکن برای دولت و ملت دو کشور، کشورهای منطقه و جهان است اما به نظر می رسد به سود ترامپ (و نه لزوما آمریکا) و اسراییل باشد.

کوچکترین برخورد نظامی میان ایران و عربستان سعودی، می تواند جنگ تمام عیار میان دو طرف و زمینه جنگ منطقه ای بزرگتری را ایجاد کند. جنگ میان ایران و سعودی احتمالا محدود به دو کشور نخواهد ماند و کشورهای دیگر خاورمیانه را درگیر خواهد کرد و دخالت قدرت های جهانی در منطقه را عمق خواهد بخشید.

بعید نیست نقشه ترامپ و نتانیاهو این باشد که از طریق درگیر کردن دو قدرت بزرگ منطقه ای - اسلامی (ایران و عربستان سعودی) و تخلیه قدرت و تضعیف دو طرف، منافع ترامپ و اسراییل تامین شود.

فریب نخوریم/ دام ترامپ برای جنگ ایران و عربستان سعودی

 

در چنین جنگی هیچ طرفی پیروز مطلق نخواهد بود. نه عربستان سعودی و نه ایران قادر به حذف دیگری نخواهند بود در این جنگ نه تهران سقوط می کند نه ریاض.

درجنگ ایران و عربستان، هم سلاح های آمریکایی فروش بیشتری خواهد داشت، هم منطقه ناامن، زمینه را برای تسویه حساب های منطقه ای فراهم می کند هم اسراییل از تضعیف قدرت نظامی و اقتصادی دو قدرت بزرگ اسلامی خرسند و خشنود خواهد شد دو قدرتی ک دشمن سنتی اسراییل به شمار می آیند.

پیش بینی می شود در صورت بروز جنگ فارغ از شکست و پیروزی، زیرساخت های دو کشور آسیب جدی ببینند و این موضوع آینده اقتصادی هر دو طرف را تهدید خواهد کرد.

عقلای ایران، عربستان سعودی، منطقه و جهان باید دخالت کنند و افراط گرایان و تندروها در دو طرف را از ورود به این قمار بزرگ منع کنند.

عربستان سعودی به انبار سلاح و غرور و بی تجربگی تبدیل شده و ایران نیز در بالاترین سطح از نفوذ سیاسی و نظامی در منطقه در تاریخ معاصر قراردارد. برخلاف عقلانیت موجود در هیات حاکمه ایران، برخی در ایران با با انگیزه افراط گرایانه اعم از ملی و مذهبی افزایش تنش با سعودی ها را تشویق و چه بسا از جنگ با ریاض هم استقبال و برای آن لحظه شماری کنند. باید جلوی اینان را گرفت اگرچه  قطعا توان دفاعی ایران قدرت هرگونه مقابله با تجاوز نظامی را دارد و در این راه، درنگ نخواهد کرد.