صحبت های احساسی مهدوی کیا پس از دیدن فیلم "صفر تا سکو" (فیلم)
{$sepehr_media_684053_640_480}