سلاح‌های گرم زمان جنگ جهانی دوم در یک قاب (عکس)

باشگاه خبرنگاران - جنگ جهانی دوم زمانی بود که بسیاری از انسان‌های بی‌گناه کشته شدند و مردم غیرنظامی در پی آن خانواده‌ها و شهرهای خود را از دست دادند و در حال حاضر خانواده‌های زیادی به خاطر پیامدهای آن جنگ زندگی خوبی ندارند. سلاح‌هایی که در آن دوره استفاده می‌شدند را بشناسید و همه را در یک قاب ببینید.

گفته می‌شود، تحقیقات مشخصص کرده است که مصرف سیگار بیشتر از هر دو جنگ جهانی در جهان آدم کشته است.

سلاح‌های گرم زمان جنگ جهانی دوم در یک قاب (عکس)