سازنده کلیپ مجید: از همه مجیدها عذرخواهی میکنم

در حالی که عده ای ساخت کلیپ های گربه آزاری و صدا کردن مجید را کار استکبار جهانی دانسته و با ساخت کلیپ صدا کردن گربه با اسم کوروش به مقابله با آن پرداختند، سازنده کلیپ مجید درباره این فیلم توضیحاتی داد.

به گزارش عصرخبر، این جوان در کلیپ منتشره، بعد از شرح ماجرا از همه مجیدها عذرخواهی می کند.