جشنواره بازی های بومی و محلی خراسان جنوبی‎ (عکس)

ایرنا - جشنواره بازیهای بومی و محلی و مسابقات شترسواری و موتور سواری خراسان جنوبی روز جمعه در «دق اکبرآباد» شهرستان خوسف خراسان جنوبی برگزار شد.