تصادف شدید پراید و تیبا

بر اثر تصادف پراید و تیبا در مسیر ارتباطی تهم - چورزق استان زنجان، سه سرنشین پراید در دم جان باختند و سه سرنشین تیبا نیز به منظور درمان به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل شدند. این حادثه حوالی ساعت 15:20 دیروز جمعه به علت تخطی راننده پراید از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ رخ داد.

له شدن پراید در تصادف با تیبا (عکس)