دیدار وزرای امور خارجه ایران و انگلیس (عکس)
 
منبع عکس: میزان