asriran.com ******************
پیشنهاد لبنان در قبال تصمیم ترامپ درباره قدس: کشورهای خاورمیانه آمریکا را تحریم کنند

وزیر خارجه لبنان از کشورهای خاورمیانه خواست در واکنش به تصمیم اخیر دونالد ترامپ در قبال قدس علیه آمریکا اعمال تحریم کنند.

به‌ گزارش ‌اسپوتنیک، جبران باسیل، رییس دستگاه دیپلماسی لبنان تصریح کرد: کشورهای خاورمیانه باید تحریم‌های اقتصادی علیه آمریکا اعمال کنند تا واشنگتن را از انتقال سفارت خود از تل‌آویو به قدس باز دارند.

وی در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب، خاطر نشان کرد: تدابیر بازدارنده از جمله اقدامات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حتی تحریم باید علیه این تصمیم اتخاذ شوند.

باسیل تصریح کرد: نمی‌تواند کشوری یک‌جانبه وجود داشته باشد یک‌جانبه‌گرایی جایی بین ما ندارد. عزت و جایگاه قدس عزت ماست و تاریخ نسبت به آنچه انجام دهیم به ما و فرزندان‌مان رحم نخواهد کردو وای بر ما اگر که قدس را رها کنیم.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد، لبنان تا شهادت از مقاومت شانه خالی نمی‌کند.

باسیل ادامه داد، یا انقلاب یا مرگ نصیب امت مرده است.

وی افزود: معتقدم جهان عرب خود را به امتی شکست‌خورده تبدیل کرده و برخی از این امت می‌خواهند نابود شود.