فرسودگی مدارس در بودجه 97 هم به چشم نیامد!

کاهش صد در صدی بودجه پیشنهادی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نشان می دهد فرسودگی هشداری است که همچنان جدی گرفته نمی شود.

به گزارش مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت به مجلس، نقش آموزش و پرورش و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به لحاظ اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است.

از سهم بودجه پیشنهادی سال ۹۷‌ وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است، بیشترین اعتبار مربوط به فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان با اعتبار ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است.‌ این مبلغ در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مبلغی معادل ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

همچنین امسال برای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اعتبار ۶۳ میلیارد تومانی پیش بینی شده است. این اعتبار در بودجه پیشنهادی سال گذشته وجود نداشت.

آموزش‌ و پرورش در بودجه ۱۳۹۷:

براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌ و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار و ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

️ بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

️بودجه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش‌ و پرورش عبارتند از:

-دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
- کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۲۸۶ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان.
-طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم: ۴۸۵ میلیارد تومان.
-️ فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۷۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان.
- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستانی: ۷۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان.
-️ برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان.
-️ فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان.
-️ صندوق ذخیره فرهنگیان: ۶۳ میلیارد تومان.
-خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار: ۳۰۰ میلیارد تومان.
-️ کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.
-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۱۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
-️ سازمان مدارس غیردولتی: ۳۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان.
-دانشگاه شهید رجایی: ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
-سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان.
-دانشگاه فرهنگیان: ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان.
-سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱۱۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان.
-سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۵۸ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
-یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد داده است از ابتدای سال ۹۷ تمام منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی می‌شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی وبهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد.
بودجه سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه تعلیم و تربیت در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

-شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
-ادارات کل آموزش و پرورش استانها: ۳۰ هزار و ۱۷۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
-کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۱۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
-یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم: ۷۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان
-سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی: ۳۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
-یارانه مسکن فرهنگیان: ۳۰ میلیارد تومان
-فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۱۰ میلیارد تومان
-توسعه کمی و کیفی آموزش پیش دبستان: ۵۵ میلیارد تومان
-کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
-کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی: ۹۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
-برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۰ میلیارد تومان
-فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۰۴ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان
-پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش: ۸ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان
-موزه تاریخ تعلیم و تربیت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
-دانشگاه شهید رجایی: ۷۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
-سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۸۱۴ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان
-دانشگاه فرهنگیان: ۴۰۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
-سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۸۶ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
-سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۱۳ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
-یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان
-پاداش معوق مناطق محروم فرهنگیان: ۱۲۰ میلیارد تومان

آنچه از بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ مشخص است، کاهش سهم صد درصدی بودجه سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس است.

این بودجه در سال گذشته ۸۱۴ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان بوده است‌ در حالی که امسال ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

این در حالی است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دانش آموزان در فضایی تحصیل می کنند که نیاز به تخریب و نوسازی دارد و ۲ میلیون دانش آموز نیز در معرض خطر جدی هستند. یک سوم مدارس ما نا ایمن است.

برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده نیاز به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و برای مقاوم سازی به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین شرایط مدارس تهران نیز بحرانی است و تعداد هزار مدرسه فرسود وجود دارد.

بودجه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نشان می دهد فرسودگی هشداری است که همچنان جدی گرفته نمی شود و تنها در این بین دانش آموزان متضرر خواهند شد.