درد دل مردم زلزله زده سرپل ذهاب با خداداد عزیزی (فیلم)
{$sepehr_media_693647_640_480}