یخ زدگی آبشار نیاگارا (عکس)

مردم کانادا در تعطیلات سال میلادی 2018 شاهد کاهش شدید دما و رسیدن آن به زیر صفر هستند. بارش شدید برف و تداوم موج سرمای قطبی، کشور کانادا را در یخبندان فرو برده است.

این سرمای زیاد آب و هوا باعث یخ زدن بخش‌هایی از آبشار بزرگ نیاگارا شده است. آبشارهای نیاگارا به مجموعه سه آبشار گفته می‌شود که در مرز کشورهای آمریکا و کانادا در استان انتاریو از قلمروی کانادا و در ایالت نیویورک از قلمرو آمریکا جای دارد، بلندای بخش‌هایی از این آبشارها به 53 متر نیز می رسد. روی هم رفته مسافت میان دورترین بخش آمریکایی تا دورترین بخش کانادایی آبشار 1039 متر است.