جلد مجله نیویورکر در واکنش به توهین ترامپ به کشورهای آفریقایی (عکس)

طرح جلد مجله نیویورکر در واکنش به توهین اخیر ترامپ. 

ترامپ پنج شنبه گذشته در جلسه ای با برخی نمایندگان کنگره ضمن انتقاد شدید از سیاست مهاجرتی دولت آمریکا گفته بود: جرا باید مردم کشورهای چاله مستراح را به آمریکا راه بدهیم؟ اشاره او به چند کشور آفریقایی و کشورهای السالوادور و هاییتی بوده است.

جلد مجله نیویورکر در واکنش به توهین ترامپ به کشورهای آفریقایی (عکس)