روحانی: "گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ مردم نگاه نمی‌کنند؟" (فیلم)
{$sepehr_media_709778_640_480}